مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

در این نوشته 10 مپ جدید برای تاون هال 13 که مناسب وار هستند گردآروی کردیم . برای استفاده از این مپ ها کافیست روی لینک زیر هر مپ کلیک کنید و بعد از آنکه بازی کلش اجرا شد آن را در جایگاه مپ های خودتون کپی کنید  و استفاده کنید.

در لیگ وارها اکانت های تاون هال 13 نقش مهمی در برد و باخت وارها دارند. در صورتی که یک مپ کاملا حرفه ای داشته باشید حتی حریفی که دارای تاون هال 14 و 15 هس نتواند سه ستاره بگیرد.برای این منظور از مپ وار تاون هال 13 آنتی 3 استار و مپ تاون هال 13 آنتی 2 استار استفاده کنید.

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

لینک کپی مپ وار بالا

***

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز
مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

لینک کپی مپ وار بالا

***

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز
مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

لینک کپی مپ وار بالا

***

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز
مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

لینک کپی مپ وار بالا

***

مپ وار تاون هال 13 آنتی الکترودراگون

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز
مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

لینک کپی مپ وار بالا

***

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز
مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

لیلینک کپی مپ وار بالا

***

مپ وار تاون هال 13 آنتی 3 استار

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز
مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

للینک کپی مپ وار بالا

بیشتر بخوانید : مپ بیلدرهال لول 10 کلش آق کلنز

***

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز
مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

لینک کپی مپ وار بالا

***

مپ وار تاون هال 13 آنتی 2 استار

مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز
مپ وار تاون هال 13 کلش آف کلنز

لینک کپی مپ وار بالا

بیشتر بخوانید : مپ وار تاون هال 12

***

مپ وار تاون هال 13 ضد 2 ستاره
مپ وار تاون هال 13 ضد 2 ستاره

لینک کپی مپ وار بالا