مپ وار تاون هال 11 سری اول

تاون هال 11 نیز جز سرنوشت سازترین تاون ها در وار است. مهمترین ابزار دفاعی این تاون هال توپخانه عقاب است و با قرار دادن آن در جای مناسب متوانید مانع سه ستاره شدن مپ در وار شوید.. هرکدام از ساختمان های دفاعی نقش مهمی در دفاع از دهکده تاون هال 11 دارند. ما در این سری چندین مپ وار تاون هال 11 را برای شما آماده کرده ایم .

برای استفاده از مپ های زیر روی لینکی که در پایین مپ هس کلیک کنید و در بازی کلش آف کلنز کلید کپی را بزنید.

مپ وار تاون 11 ضد الکترو دراگون

برای اینکه مپ شما ضد الکترو باشد باید ایکس باو ها را هوایی کنید و برج های جهنمی را تک شاخه کنید و با قرار دادن ایردیفنس ها در جای مناسب مانع از برد حریف میشوید. در ضمن مپ هایی که به صورت باز هستند و ساختمان ها به هم نزدیک نیستند یک مپ ضد الکتروی خوب ساختید. وقتی ساختمان ها کنار هم قرار میگیرند توسط الکترودراگون سریعتر نابود میشوند. باید حداقل 2 کاشی فاصله بین ساختمان ها باشه.

مپ وار تاون هال 11
مپ وار تاون هال 11

 

لینک کپی مپ وار تاون هال بالا

مپ وار تاون هال 11 ضد الکترو
مپ وار تاون هال 11 ضد الکترو

لینک کپی مپ تان 11 فوق

مپ وار تاون هال 11 آنتی 3 استار

در مپ آنتی سه گرفتن 2 ستاره برای حریف راحت است ولی ستاره سوم سخت تر میشود. در این جور مپ ها اکثرا تاون هال بیرون از مپ قرار داده میشود. مپ زیر نمونه خوبی از مپ وار تاون هال 11 آنتی 3 استار یا ضد 3 ستاره است .

مپ وار تاون هال 11
مپ وار تاون هال 11

لینک کپی مپ تان 11 بالا

در ادامه با یک مپ آنتی سه استار تاون هال 11 با ما همراه باشید .

مپ وار تاون هال 11 آنتی 3 استار
مپ وار تاون هال 11 آنتی 3 استار

لینک کپی مپ وار بالا

مپ وار تان 11 با لینک کپی
مپ وار تان 11 با لینک کپی

لینک کپی مپ وار تان 11 فوق

 

 

بهترین مپ تان هال 11 کدام است ؟

مپ وارهای متعددی در دسترس است ولی از کجا بدانیم کدام یک بهترین مپ تاون هال 11 هستند ؟

بهترین مپ ، مپی است که هم در برابر حمله هوایی و هم در برابر حمله زمینی مقاومت کند.

مپ وار تان 11 با لینک کپی
مپ وار تان 11 با لینک کپی

لینک کپی مپ وار بالا

مپ تاون هال 11
مپ تاون هال 11

لینک کپی مپ بالا

مپ وار تاون هال 11
مپ وار تاون هال 11

لینک کپی مپ وار بالا

 

مپ وار تاون هال 11
مپ وار تاون هال 11

لینک کپی مپ بالا