تغییرات دهکده شب کلش آف کلنز در آپدیت هالووین 2023

 

  • تقویت نیروهای بربر ، نایت ویچ و بالون
  • ضعیف شدن بیبی دراگون و ماشین نبرد
  • تغییر عملکرد بالون در هدف‌گذاری تخریب از هر نوع تارگت به دفاعی‌ها
تغییرات دهکده شب کلش آف کلنز در آپدیت هالووین 2023
تغییرات دهکده شب کلش آف کلنز در آپدیت هالووین 2023